Online reserveren

Laden...

Algemene richtlijnen gasten

 1. Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en de medewerkers. Maar:
  1. aan een tafel mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten
  2. aan de bar mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten.
 2. Op het terras mag je alleen zitten, niet staan.
 3. Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt
 4. Het horecabedrijf kan gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten
 5. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op
 6. Was bij binnenkomst grondig je handen
 7. Was na het toiletbezoek grondig je handen
 8. Betaal contactloos (pin of mobiel)
 9. Online bestelde producten worden geleverd tot de voordeur, zonder fysiek contact
 10. Wanneer je je niet houdt aan de 1,5m regels van het horecabedrijf en/of de geldende 1,5m regels van de overheid dan kan de toegang tot het horecabedrijf worden ontzegd. Schade die het horecabedrijf lijdt door jouw handelen in strijd met die regels kan op jou worden verhaald

Controlevragen bij ontvangst

Bij ontvangst in het café of op het terras moet er verplicht een controlegesprek plaatsvinden. Als je een van de volgende vragen met ja moet beantwoorden, dan mogen wij je helaas geen toegang geven.

 • Heb je de afgelopen 24 uur één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?
 • Heb je op dit moment een huisgenoot of gezinslid met koorts of benauwdheidsklachten?
 • Heb je covid-19 gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 14 dagen vastgesteld?
 • Ben je in contact geweest met iemand die is gediagnostiseerd met of symptomen vertoont van covid-19 in de afgelopen 14 dagen?
 • Als het een groep betreft van drie of meer personen dan moet tijdens het controlegesprek ook gevraagd worden of de gasten een gezamenlijke huishouding vormen. Als dit niet het geval is dient men minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar te waarborgen.